Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

eAkadeemia kasutustingimused

eAKADEEMIA KASUTUSTINGIMUSED

Kehtivad alates 09.02.2018

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad eAkadeemia veebilehe teenuse kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) kohalduvad eakadeemia.seb.ee veebilehe (edaspidi „veebileht“ või „teenus“) kasutamisele. Teenust pakub AS SEB Pank, asukoht Tornimäe 2, Tallinn, registrikood 10004252 (edaspidi „SEB“ või „meie“ või „meid“).

1.2 Veebilehe külastamisel ja teenuse kasutamisel nõustute kasutustingimustega.

2. VEEBILEHE KASUTAMINE

2.1 Veebilehel sisalduvat teavet võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.

2.2 Veebilehe sisu on oma loomult informatiivne ja veebilehte kasutate ainult omal vastutusel. SEB on teinud kõik endast oleneva, et veebilehel sisalduv teave oleks täpne ja täielik, samas ei saa SEB garanteerida ega garanteeri veebilehe sisu ega sellel esitatud teabe õigsust.

2.3 SEB ei taga veebilehel esitatud teabe sobivust konkreetseks otstarbeks. Veebilehe kasutaja kohustus on hinnata veebilehe kaudu kättesaadava teabe täpsust, terviklikkust ja kasulikkust ning vajadust spetsialisti täiendavate nõuannete järele.

2.4 Veebilehel toodud teave ei ole investeerimisalane nõuanne, investeerimissoovitus ega muu investeerimisteenus või investeerimisega seotud teenus, mida pakuvad SEB või kolmandad isikud.

2.5 SEB ei taga veebilehe tõrgeteta toimimist.

3. VASTUTUSE PIIRANGUD

3.1 SEB ei garanteeri, et teenused ei sisalda viiruseid ega teisi kahjulikke komponente. Mis tahes allalaaditud või muul viisil teenuse kasutamise kaudu saadud sisu laaditakse alla Teie omal vastutusel ja Te vastutate mis tahes kahjude tekkimise eest Teie arvutisüsteemile või seadmele või andmete kaotsimineku eest, mis sellisest allalaadimisest või teenuse kasutamisest tuleneb.

3.2 SEB ei vastuta mingil juhul, v.a kui see on seadusega nõutud, kahju eest, sh kaudse kahju või saamatajäänud kasumi, tulu või muu sarnase eest, mis tuleneb veebilehe külastamisest või kasutamisest või mis on põhjustatud sellest, et olete tuginenud veebilehelt või selle kaudu saadud teabele. SEB ei vastuta kahju eest isegi juhul, kui ta oli teadlik veebilehel sisalduvast ebatäpsusest.

4. INTELLEKTUAALNE OMAND

4.1 SEB või (kus kohane) kolmandad osapooled säilitavad territooriumist sõltumata omandiõiguse ja autoriõiguse veebilehele ja sellel toodud teabele, sh tarkvara, veebilehe kujundus, pildid, tekst, graafika, illustratsioonid, logod, fotod, audio, videod, muusika. Veebilehel sisalduva teabe mis tahes viisil taasesitamine, levitamine ja pakkumine kolmandatele isikutele ilma SEB eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

4.2 Veebilehel võib olla kaubamärke, mille omanik on SEB või muu juriidiline isik. Nende kasutamine ilma SEB eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

5. VIITED

Veebileht võib sisaldada viiteid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille omanikuks ei ole SEB ega ükski SEB Grupi ettevõte. Viited on avaldatud kliendi mugavuse huvides ja SEB ei oma kontrolli viidatud veebilehtede üle ega hinda nende sisu ega vastuta selliste veebilehtede sisu, kasutamise või kättesaadavuse osas.

6. MUUDATUSED

6.1 SEB võib igal ajal ilma ette teatamata muuta teenust, sh eemaldada veebilehelt teavet.

6.2 SEB võib muuta kasutustingimusi, avaldades muudetud kasutustingimused veebilehel.

7. SEADUSANDLUS JA KOHTUALLUVUS

Veebilehele ja kasutustingimustele kohaldub Eesti õigus. Kõik kasutustingimustest tulenevad vaidlused esitatakse lahendamiseks Harju Maakohtule Eestis.

8. KÜPSISED

Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili.
Küpsiseid on kahte tüüpi. Püsiküpsised jäävad Teie arvuti küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et tunda ära, et Te olete korduv lehe külastaja ning kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele ning koguda statistilisi andmeid. Seansiküpsised on ajutised ning kustuvad, kui Te veebilehelt lahkute või veebilehitseja sulgete.

Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook.

Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Punktis 8 toodud sätteid võidakse aeg-ajalt muuta ilma neist ette teatamata, eesmärgiga järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja/või küpsistega seotud üldiselt tunnustatud tavasid.

 

eAKADEEMIA KASUTUSTINGIMUSED REGISTREERITUD KASUTAJALE

Kehtivad alates 01.04.2017

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad eAkadeemia veebilehe teenuse kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) kohalduvad eakadeemia.seb.ee veebilehe (edaspidi „veebileht“ või „teenus“) kasutamisele. Teenust pakub AS SEB Pank, asukoht Tornimäe 2, Tallinn, registrikood 10004252 (edaspidi „SEB“ või „meie“ või „meid“).

1.2 Veebilehe külastamisel ja teenuse kasutamisel registreeritud või mitteregistreeritud kasutajana nõustute kasutustingimustega.

1.3 Veebilehte võite külastada kasutajaks registreerimata, kuid selleks, et kasutada enamikku veebilehe funktsioonidest või sisust, tuleb registreerida ja luua kasutajakonto.

1.4 Teenust pakutakse isikutele, kes on vähemalt 14-aastased. Teenust ei tohi kasutada ükski alla 14- aastane isik. Kasutustingimustega nõustudes kinnitate, et olete vähemalt 14-aastane. Kui Teie vanus on vahemikus 14–17 aastat, kinnitate, et loote konto ja annate oma isikuandmed oma seadusliku esindaja nõusolekul. Juhul, kui SEB saab teada, et teenust kasutab alla 14-aastane isik või 14–17- aastane isik ilma seadusliku esindaja nõusolekuta, kustutab SEB viivitamatult nii konto kui ka kõik kasutaja andmed.

1.5 Te kasutate veebilehte isiklikult ja välistate oma salasõna sattumise kolmandate isiku valdusesse. Te vastutate ainuisikuliselt oma kontol toimuva eest ja konto volitamata kasutamise eest.

2. VEEBILEHE KASUTAMINE

2.1 Veebilehel sisalduvat teavet võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.

2.2 Veebilehe sisu on oma loomult informatiivne ja veebilehte kasutate ainult omal vastutusel. SEB on teinud kõik endast oleneva, et veebilehel sisalduv teave oleks täpne ja täielik, samas ei saa SEB garanteerida ega garanteeri veebilehe sisu ega sellel esitatud teabe õigsust.

2.3 SEB ei taga veebilehel esitatud teabe sobivust konkreetseks otstarbeks. Veebilehe kasutaja kohustus on hinnata veebilehe kaudu kättesaadava teabe täpsust, terviklikkust ja kasulikkust ning vajadust spetsialisti täiendavate nõuannete järele.

2.4 Veebilehel toodud teave ei ole investeerimisalane nõuanne, investeerimissoovitus ega muu investeerimisteenus või investeerimisega seotud teenus, mida pakuvad SEB või kolmandad isikud.

2.5 SEB ei taga veebilehe tõrgeteta toimimist.

3. ANDMETÖÖTLUS

3.1 Teenuse kasutamiseks konto loomisel töötleb SEB järgmisi andmeid: Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja konto salasõna; aga ka andmed, mida Te loote või esitate veebilehel (nt testide vastused ja tulemused, kasutajate kommentaarid).

3.2 SEB töötleb punktis 3.1 nimetatud andmeid teenuse pakkumise eesmärgil ning Teie konto turvalisuse kindlustamiseks.

3.3 SEB võib kasutada Teie e-posti aadressi Teiega suhtlemiseks, peamiselt teenusega seotud teadete, nt Teie konto loomise, konto salasõna muutmise, konto turvalisuse või kasutustingimustega seotud teadete saatmiseks. SEB võib kasutada Teie e-posti aadressi ka veebilehel tehtud testide vastuste või tulemuste või muu Teie loodud sisu saatmiseks Teile. SEB kasutab Teie e-posti aadressi turundusliku teabe saatmiseks, nagu näiteks soovitused teenuse kasutamiseks, kutsed üritustele jms üksnes juhul, kui Te olete sellega selgesõnaliselt nõustunud.

3.4 Kui Te kasutate veebilehte ilma kontot loomata, võite siiski anda SEB-le oma e-posti aadressi, et saata Teile veebilehel loodud sisu. Sellisel juhul kasutab SEB Teie e-posti aadressi ainult konkreetse info saatmiseks Teile ega salvesta Teie e-posti aadressi.

3.5 Kui registreerute teenuse kasutamiseks kolmanda osapoole, nt Facebooki või Google’i (edaspidi kolmas osapool) kaudu, nõustute, et kolmas osapool võib edastada SEB-le Teie e-posti aadressi ja Teie kolmanda osapoole juures avatud avalikul profiilil sisalduvat teavet. SEB kogub, kasutab ja säilitab ainult kasutaja ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi ega kogu, kasuta ega säilita muud teavet, mis sisaldub kasutaja avaliku profiili lehel. Kolmanda osapoole poolt SEB-le edastatav täpne teave sõltub kolmanda osapoolega kokkulepitud privaatsussätetest. Soovitame Teil enne kolmanda osapoole kaudu registreerimise võimaluse kasutamist oma privaatsussätted üle vaadata.

4. VASTUTUSE PIIRANGUD

4.1 SEB ei garanteeri, et teenused ei sisalda viiruseid ega teisi kahjulikke komponente. Mis tahes allalaaditud või muul viisil teenuse kasutamise kaudu saadud sisu laaditakse alla Teie omal vastutusel ja Te vastutate mis tahes kahjude tekkimise eest Teie arvutisüsteemile või seadmele või andmete kaotsimineku eest, mis sellisest allalaadimisest või teenuse kasutamisest tuleneb.

4.2 SEB ei vastuta mingil juhul, v.a kui see on seadusega nõutud, kahju eest, sh kaudse kahju või saamatajäänud kasumi, tulu või muu sarnase eest, mis tuleneb veebilehe külastamisest või kasutamisest või mis on põhjustatud sellest, et olete tuginenud veebilehelt või selle kaudu saadud teabele. SEB ei vastuta kahju eest isegi juhul, kui ta oli teadlik veebilehel sisalduvast ebatäpsusest.

5. INTELLEKTUAALNE OMAND

5.1 SEB või (kus kohane) kolmandad osapooled säilitavad territooriumist sõltumata omandiõiguse ja autoriõiguse veebilehele ja sellel toodud teabele, sh tarkvara, veebilehe kujundus, pildid, tekst, graafika, illustratsioonid, logod, fotod, audio, videod, muusika. Veebilehel sisalduva teabe mis tahes viisil taasesitamine, levitamine ja pakkumine kolmandatele isikutele ilma SEB eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

5.2 Veebilehel võib olla kaubamärke, mille omanik on SEB või muu juriidiline isik. Nende kasutamine ilma SEB eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

6. VIITED

Veebileht võib sisaldada viiteid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille omanikuks ei ole SEB ega ükski SEB Grupi ettevõte. Viited on avaldatud kliendi mugavuse huvides ja SEB ei oma kontrolli viidatud veebilehtede üle ega hinda nende sisu ega vastuta selliste veebilehtede sisu, kasutamise või kättesaadavuse osas.

7. MUUDATUSED JA LÕPETAMINE

7.1 SEB võib igal ajal ilma ette teatamata muuta teenust, sh eemaldada veebilehelt teavet.

7.2 Te võite oma konto igal ajal kustutada, saates kirja aadressile SEB kustutab viivitamatult kogu Teie kohta olemasoleva teabe, sh Teie poolt veebilehel loodud info.

7.3 SEB võib muuta kasutustingimusi, teatades Teile plaanitavatest muudatustest veebilehel üks kuu ette. SEB võib kasutada seda õigust, kui muutmisvajadus tuleneb õigusakti nõuetest, teenuse uutest funktsioonidest, teenuse turvalisusest või kui muudatuseks on muu mõjuv põhjus.. Kui Te ei nõustu kavandatud muudatustega, võite oma konto kustutada. Kui Te ei ole oma kontot kustutanud ülalnimetatud ühe kuu jooksul, loetakse, et olete muudetud kasutustingimustega nõustunud.

7.4 SEB võib teenuse pakkumise täielikult või osaliselt lõpetada üldiselt või konkreetselt mõne registreeritud kasutaja suhtes, teatades sellest 14 päeva ette veebilehe kaudu või kasutaja e-posti aadressile või ilma sellest ette teatamata, kui kasutaja on kasutustingimusi rikkunud.

8. SEADUSANDLUS JA KOHTUALLUVUS

Veebilehele ja kasutustingimustele kohaldub Eesti õigus. Kõik kasutustingimustest tulenevad vaidlused esitatakse lahendamiseks Harju Maakohtule Eestis.

9. KÜPSISED

Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili. Küpsiseid on kahte tüüpi. Püsiküpsised jäävad Teie arvuti küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et tunda ära, et Te olete korduv lehe külastaja ning kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele ning koguda statistilisi andmeid. Seansiküpsised on ajutised ning kustuvad, kui Te veebilehelt lahkute või veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada lehe teatud funktsioonide, nt sisselogimise võimaldamiseks ja erinevate teemade avamiseks.

Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Punktis 9 toodud sätteid võidakse aeg-ajalt muuta ilma neist ette teatamata, eesmärgiga järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja/või küpsistega seotud üldiselt tunnustatud tavasid.

Uudiskirjaga liitumisel olete alati kursis toimuvate seminaridega, kus saate küsida nõu oma ala ekspertidelt ja jagada kogemusi teiste ettevõtjatega.
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta eAkadeemia külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.